Tarieven

Een consult neemt ongeveer 1 uur in beslag.

De kosten hiervoor bedragen € 95,00 per consult.

Dit bedrag dient aansluitend aan het consult à contant of per pinbetaling te worden voldaan.

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van het consult.
Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet noodzakelijk.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de dekking van uw ziektekostenverzekering.
Een indicatie van de vergoeding van uw zorgverzekeraar kunt u hier bekijken: Vergoedingen Mesologie 2019.

Vraag de hoogte van uw vergoeding ook altijd bij uw eigen verzekeraar na!

Als gevolg van de per 1 januari 2017 geïntroduceerde Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geadviseerd om tevens als mesoloog algemene voorwaarden toe te passen.

Ik wil u vragen deze algemene voorwaarden te lezen. Aanvang van de behandeling wil automatisch zeggen, dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. De algemene voorwaarden zijn hier te lezen: Algemene Voorwaarden Mesoforte.

Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Share Button