Tarieven

.

Eerste consult € 125,00 – duur 60 tot 75 minuten
Vervolgconsult (vanaf 1 oktober 2022) € 105,00 – duur 50 tot 60 minuten

Voor het opstellen van een schriftelijke rapportage voor de cliënt zelf, dan wel op verzoek van de cliënt voor een therapeut, arts en/of medisch specialist wordt € 25,00 per verslag in rekening gebracht.

Dit bedrag dient aansluitend aan het consult à contant of per pinbetaling te worden voldaan.

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van het consult.
Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet noodzakelijk.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de dekking van uw ziektekostenverzekering.
Een indicatie van de vergoeding van uw zorgverzekeraar kunt u hier bekijken: Vergoedingen Mesologie.

Vraag de hoogte van uw vergoeding ook altijd bij uw eigen verzekeraar na!

Als gevolg van de per 1 januari 2017 geïntroduceerde Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geadviseerd om tevens als mesoloog algemene voorwaarden toe te passen.

Ik wil u vragen deze algemene voorwaarden te lezen. Aanvang van de behandeling wil automatisch zeggen, dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. De algemene voorwaarden zijn hier te lezen: Algemene Voorwaarden Mesoforte..

Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Share Button