Tarief per 1 oktober 2022

Met ingang van 1 oktober 2022 zijn de tarieven voor een mesologisch consult als volgt:
Eerste consult € 125,00 – duur 60 tot 75 minuten
Vervolgconsult € 105,00 – duur 50 tot 60 minuten

Share Button

Tarieven en vergoedingen 2022

Per 1 januari 2022 zal er vooralsnog géén prijscorrectie worden doorgevoerd. Het tarief voor een mesologisch consult blijft derhalve voorlopig € 98,00 per consult bedragen. Van dit bedrag krijgt u afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering een (gedeelte) vergoed.

Een aantal verzekeraars heeft met ingang van 1 januari 2022 wederom de vergoedingen voor hun aanvullende verzekeringen aangepast. Op deze website staat onder het kopje ‘Contact en Intakeformulieren’ een link naar ‘Vergoedingen’, waar u een indicatie over mogelijke vergoedingen kunt terugvinden. De meest accurate informatie over vergoedingen krijgt u uiteraard via uw eigen ziektekostenverzekeraar, zodat rekening gehouden kan worden met uw persoonlijke verzekeringsvoorwaarden.

Share Button

Versoepeling Coronamaatregelen

Vanaf 3 maart 2021 mogen Mesologen hun praktijken gelukkig weer opstarten, net zoals andere contactberoepen.

Door het RBCZ (de koepelorganisatie waarbij ik ben aangesloten) is met de overheid een protocol afgestemd en zijn in de praktijk extra voorzorgsmaatregelen genomen, waarbij ieders gezondheid de hoogste prioriteit heeft. 

De ’spelregels’ die door onze beroepsvereniging met de overheid zijn overeengekomen, zijn via deze link te lezen. In de herinnering, die ik voorafgaand aan iedere afspraak per e-mail toestuur, zullen deze spelregels eveneens ter kennisgeving worden meegestuurd. 

Heeft u een afspraak met mij gepland?
Dan wordt u dringend verzocht om deze informatie voorafgaand aan uw afspraak te lezen en de spelregels te respecteren.

Als ik zelf ziekteverschijnselen mocht gaan vertonen, gaan geplande afspraken vanzelfsprekend niet door en worden deze per direct geannuleerd. Ik zal de betrokkenen daarop zo spoedig mogelijk een voorstel doen voor het plannen van een vervangende afspraak.

Indien de richtlijn van het RIVM wordt aangepast en dit consequenties heeft voor geplande afspraken, dan worden betrokkenen daar zo snel mogelijk over geïnformeerd. 

Share Button

Tarieven en vergoedingen 2021

Per 1 januari 2021 zal er géén prijscorrectie worden doorgevoerd. Het tarief voor een mesologisch consult blijft derhalve € 98,00 per consult bedragen. Van dit bedrag krijgt u afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering een (gedeelte) vergoed.

Een aantal verzekeraars heeft met ingang van 1 januari 2021 wederom de vergoedingen voor hun aanvullende verzekeringen aangepast. Op deze website staat onder het kopje ‘Contact en Intakeformulieren’ een link naar ‘Vergoedingen’, waar u een indicatie over mogelijke vergoedingen kunt terugvinden. De meest accurate informatie over vergoedingen krijgt u uiteraard via uw eigen ziektekostenverzekeraar, zodat rekening gehouden kan worden met uw persoonlijke verzekeringsvoorwaarden.

Share Button

Lockdown maatregelen

Als gevolg van de verlenging van de strengere Coronamaatregelen, die op 15 december 2020 zijn ingegaan, is de praktijk tot en met 2 maart 2021 gesloten.

Als u in de periode tot en met 2 maart a.s. een afspraak met Patricia heeft gepland, zal er contact met u worden opgenomen om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Share Button

Interview voor Academie voor Mesologie

.

Eind juni heeft Maaike Smittenaar van ‘bij zinnen‘ mij geïnterviewd voor de Academie voor Mesologie, om zo aankomend mesologen te interessen in mijn fantastische beroep. Het was een prettig en bruisend gesprek. Mocht je het leuk vinden om dit interview terug te lezen, dan kan dat via deze link

Share Button

Preventiemaatregelen in verband met Coronavirus

Vanaf 11 mei mag ik als Mesoloog gelukkig weer aan de slag!

Door het RBCZ (de koepelorganisatie waarbij ik ben aangesloten) is met de overheid een protocol afgestemd en zijn in de praktijk extra voorzorgsmaatregelen genomen, waarbij ieders gezondheid de hoogste prioriteit heeft. 

De ’spelregels’ die door onze beroepsvereniging met de overheid zijn overeengekomen, zijn via deze link te lezen. In de herinnering, die ik voorafgaand aan iedere afspraak per e-mail toestuur, zullen deze spelregels eveneens ter kennisgeving worden meegestuurd. 

Heeft u een afspraak met mij gepland?
Dan wordt u dringend verzocht om deze informatie voorafgaand aan uw afspraak te lezen en de spelregels te respecteren. 

Als ik zelf ziekteverschijnselen mocht gaan vertonen, gaan geplande afspraken vanzelfsprekend niet door en worden deze per direct geannuleerd. Ik zal de betrokkenen daarop zo spoedig mogelijk een voorstel doen voor het plannen van een vervangende afspraak.

Indien de richtlijn van het RIVM wordt aangepast en dit consequenties heeft voor geplande afspraken, dan worden betrokkenen daar zo snel mogelijk over geïnformeerd. 

Share Button

Lidmaatschap VBAG

Goed nieuws; om de dekking voor vergoedingen via de aanvullende verzekeringen zo breed mogelijk te houden, is Patricia met ingang van 1 november 2019 als lid geaccepteerd van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze).

Share Button

Tarieven en vergoedingen 2020

Met ingang van 1 januari 2020 zal het tarief voor een mesologisch consult € 98,00 per consult gaan bedragen. Van dit bedrag krijgt u afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering een (gedeelte) vergoed.

Met ingang van 1 januari 2020 zullen een aantal verzekeraars mogelijk wederom de vergoedingen voor hun aanvullende verzekeringen aanpassen. Zodra de vergoedingen voor 2020 bekend zijn, zal ik op mijn website een link met een overzicht plaatsen. Over het algemeen zullen deze gegevens medio december bekend worden.

Share Button

Veranderingen dekking zorgverzekeraars!

Alhoewel de media regelmatig aandacht besteedt aan de wijzigingen, die verzekeringsmaatschappijen per 1 januari aanstaande gaan doorvoeren, wil ik u daar via deze post ook graag opmerkzaam op maken.

CZ heeft voor verzekeringsmaatschappijen (behorende bij de CZ Groep) aangekondigd, dat zij haar vergoedingen voor de aanvullende verzekeringen in 2019 drastisch gaat wijzigen. Dit treft verzekerden bij CZ, Ohra en Nationale Nederlanden. Verzekerden van de CZ Groep zouden in een recent onderzoek hebben aangegeven dat zij minder behoefte hebben aan bepaalde behandelvormen. Als gevolg hiervan valt een aanzienlijk deel van de complementaire behandelingen per 1 januari 2019 niet meer in het aanvullende verzekeringspakket, waaronder Mesologie.

Óók als u in 2019 bij een verzekeringsmaatschappij verzekerd bent, die een groot deel van de complementaire en alternatieve therapievormen nog wel vergoedt, is het belangrijk om in actie te komen! Onderstaand wordt uitgelegd hoe u solidair kunt zijn en hoe u de petitie kunt tekenen voor het behouden van vergoedingen voor complementaire zorg.

Wat is het gevolg van de wijzigingen door de CZ Groep?
In de praktijk betekent de wijziging door de CZ Groep dat een groot aantal complementaire geneeswijzen en therapieën vanaf 2019 niet meer via de aanvullende zorgverzekering vergoed gaan worden. Dit betreft onder meer kosten gemaakt voor Ayurvedische geneeskunde, Orthomoleculaire geneeskunde, Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCM), Mesologie, Craniosacraal therapie, Energetische therapie, Speltherapie en Psychomotorische kindertherapie. Verder heeft de CZ Groep een groot aantal beroepsverenigingen van vergoeding uitgesloten (zie https://www.cz.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen/erkende-beroepsverenigingen. Kijk onder het kopje “Erkende beroepsverenigingen in 2018, niet in 2019”).

De Nederlandse Vereniging voor Mesologie heeft samen met haar koepelorganisatie RBCZ en met beroepsverenigingen binnen en buiten RBCZ meteen actie ondernomen. RBCZ heeft direct gereageerd naar de Raad van Bestuur van CZ en er is contact met andere beroepsverenigingen om datzelfde te doen. Vanuit meerdere organisaties zijn persberichten verzonden om zo veel mogelijk media-aandacht te genereren voor deze nieuwe tendens van zorgverzekeraars. Daarnaast is de Samenwerkende Beroepsgroepen Complementaire Zorg (SBCZ) opgericht. Het SBCZ kijkt samen met koepel- en belangenorganisaties naar de mogelijkheden tot het nemen van juridische stappen richting de CZ Groep.

Wat kunt ú zelf doen?
Uiteraard kunt u ook zelf invloed uitoefenen op dit besluit. Eerder is het gelukt om beslissingen door zorgverzekeraars te beïnvloeden en te herzien door verzekerden, artsen en therapeuten te activeren.

Hiervoor is het volgende stappenplan bedacht:

  • Er is een online petitie gestart: “Behoud de huidige vergoedingen in de complementaire zorg”. De link naar de petitie is www.vergoedcomplementair.petities.nl. Ik wil u dringend vragen deze petitie te ondertekenen! Desgewenst kunt u deze informatie delen via sociale media;
  • Er is een Facebookpagina “Samenwerkende Beroepsgroepen Complementaire Zorg” gestart met eveneens een link naar bovengenoemde online petitie. Op deze Facebookpagina kunt u desgewenst uw mening over de huidige ontwikkelingen uiten;
  • Mocht u de huidige ontwikkelingen bij de CZ Groep ongewenst vinden, dan kunt u een protestbrief sturen naar CZ, Ohra of Nationale Nederlanden. In deze link vindt u een voorbeeldbrief, die u hiervoor kunt gebruiken;
  • Verder staan op de website www.sbcz.jimdosite.com contactgegevens van CZ, Ohra en Nationale Nederlanden, indien u als cliënt zelf contact op wilt nemen met vragen over het gewijzigde vergoedingenbeleid.

Wees solidair en teken de petitie, zodat CZ haar besluit mogelijk herziet en voorkomen wordt dat steeds meer zorgverzekeraars vergoedingen voor complementaire zorg gaan afwijzen.

Afsluitend vindt u via de hierna genoemde links het nieuwe ‘Vergoedingenoverzicht Mesologie 2019’, alsmede een overzicht met verzekeraars, die Mesologie in 2019 blijven vergoeden.

Share Button