Tarieven

Tarief per 1 oktober 2022

Met ingang van 1 oktober 2022 zijn de tarieven voor een mesologisch consult als volgt:
Eerste consult € 125,00 – duur 60 tot 75 minuten
Vervolgconsult € 105,00 – duur 50 tot 60 minuten

Tarieven en vergoedingen 2022

Per 1 januari 2022 zal er vooralsnog géén prijscorrectie worden doorgevoerd. Het tarief voor een mesologisch consult blijft derhalve voorlopig € 98,00 per consult bedragen. Van dit bedrag krijgt u afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering een (gedeelte) vergoed.

Een aantal verzekeraars heeft met ingang van 1 januari 2022 wederom de vergoedingen voor hun aanvullende verzekeringen aangepast. Op deze website staat onder het kopje ‘Contact en Intakeformulieren’ een link naar ‘Vergoedingen’, waar u een indicatie over mogelijke vergoedingen kunt terugvinden. De meest accurate informatie over vergoedingen krijgt u uiteraard via uw eigen ziektekostenverzekeraar, zodat rekening gehouden kan worden met uw persoonlijke verzekeringsvoorwaarden.

Tarieven en vergoedingen 2021

Per 1 januari 2021 zal er géén prijscorrectie worden doorgevoerd. Het tarief voor een mesologisch consult blijft derhalve € 98,00 per consult bedragen. Van dit bedrag krijgt u afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering een (gedeelte) vergoed.

Een aantal verzekeraars heeft met ingang van 1 januari 2021 wederom de vergoedingen voor hun aanvullende verzekeringen aangepast. Op deze website staat onder het kopje ‘Contact en Intakeformulieren’ een link naar ‘Vergoedingen’, waar u een indicatie over mogelijke vergoedingen kunt terugvinden. De meest accurate informatie over vergoedingen krijgt u uiteraard via uw eigen ziektekostenverzekeraar, zodat rekening gehouden kan worden met uw persoonlijke verzekeringsvoorwaarden.

Tarieven en vergoedingen 2020

Met ingang van 1 januari 2020 zal het tarief voor een mesologisch consult € 98,00 per consult gaan bedragen. Van dit bedrag krijgt u afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering een (gedeelte) vergoed.

Met ingang van 1 januari 2020 zullen een aantal verzekeraars mogelijk wederom de vergoedingen voor hun aanvullende verzekeringen aanpassen. Zodra de vergoedingen voor 2020 bekend zijn, zal ik op mijn website een link met een overzicht plaatsen. Over het algemeen zullen deze gegevens medio december bekend worden.

Veranderingen dekking zorgverzekeraars!

Alhoewel de media regelmatig aandacht besteedt aan de wijzigingen, die verzekeringsmaatschappijen per 1 januari aanstaande gaan doorvoeren, wil ik u daar via deze post ook graag opmerkzaam op maken.

CZ heeft voor verzekeringsmaatschappijen (behorende bij de CZ Groep) aangekondigd, dat zij haar vergoedingen voor de aanvullende verzekeringen in 2019 drastisch gaat wijzigen. Dit treft verzekerden bij CZ, Ohra en Nationale Nederlanden. Verzekerden van de CZ Groep zouden in een recent onderzoek hebben aangegeven dat zij minder behoefte hebben aan bepaalde behandelvormen. Als gevolg hiervan valt een aanzienlijk deel van de complementaire behandelingen per 1 januari 2019 niet meer in het aanvullende verzekeringspakket, waaronder Mesologie.

Óók als u in 2019 bij een verzekeringsmaatschappij verzekerd bent, die een groot deel van de complementaire en alternatieve therapievormen nog wel vergoedt, is het belangrijk om in actie te komen! Onderstaand wordt uitgelegd hoe u solidair kunt zijn en hoe u de petitie kunt tekenen voor het behouden van vergoedingen voor complementaire zorg.

Wat is het gevolg van de wijzigingen door de CZ Groep?
In de praktijk betekent de wijziging door de CZ Groep dat een groot aantal complementaire geneeswijzen en therapieën vanaf 2019 niet meer via de aanvullende zorgverzekering vergoed gaan worden. Dit betreft onder meer kosten gemaakt voor Ayurvedische geneeskunde, Orthomoleculaire geneeskunde, Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCM), Mesologie, Craniosacraal therapie, Energetische therapie, Speltherapie en Psychomotorische kindertherapie. Verder heeft de CZ Groep een groot aantal beroepsverenigingen van vergoeding uitgesloten (zie https://www.cz.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen/erkende-beroepsverenigingen. Kijk onder het kopje “Erkende beroepsverenigingen in 2018, niet in 2019”).

De Nederlandse Vereniging voor Mesologie heeft samen met haar koepelorganisatie RBCZ en met beroepsverenigingen binnen en buiten RBCZ meteen actie ondernomen. RBCZ heeft direct gereageerd naar de Raad van Bestuur van CZ en er is contact met andere beroepsverenigingen om datzelfde te doen. Vanuit meerdere organisaties zijn persberichten verzonden om zo veel mogelijk media-aandacht te genereren voor deze nieuwe tendens van zorgverzekeraars. Daarnaast is de Samenwerkende Beroepsgroepen Complementaire Zorg (SBCZ) opgericht. Het SBCZ kijkt samen met koepel- en belangenorganisaties naar de mogelijkheden tot het nemen van juridische stappen richting de CZ Groep.

Wat kunt ú zelf doen?
Uiteraard kunt u ook zelf invloed uitoefenen op dit besluit. Eerder is het gelukt om beslissingen door zorgverzekeraars te beïnvloeden en te herzien door verzekerden, artsen en therapeuten te activeren.

Hiervoor is het volgende stappenplan bedacht:

  • Er is een online petitie gestart: “Behoud de huidige vergoedingen in de complementaire zorg”. De link naar de petitie is www.vergoedcomplementair.petities.nl. Ik wil u dringend vragen deze petitie te ondertekenen! Desgewenst kunt u deze informatie delen via sociale media;
  • Er is een Facebookpagina “Samenwerkende Beroepsgroepen Complementaire Zorg” gestart met eveneens een link naar bovengenoemde online petitie. Op deze Facebookpagina kunt u desgewenst uw mening over de huidige ontwikkelingen uiten;
  • Mocht u de huidige ontwikkelingen bij de CZ Groep ongewenst vinden, dan kunt u een protestbrief sturen naar CZ, Ohra of Nationale Nederlanden. In deze link vindt u een voorbeeldbrief, die u hiervoor kunt gebruiken;
  • Verder staan op de website www.sbcz.jimdosite.com contactgegevens van CZ, Ohra en Nationale Nederlanden, indien u als cliënt zelf contact op wilt nemen met vragen over het gewijzigde vergoedingenbeleid.

Wees solidair en teken de petitie, zodat CZ haar besluit mogelijk herziet en voorkomen wordt dat steeds meer zorgverzekeraars vergoedingen voor complementaire zorg gaan afwijzen.

Afsluitend vindt u via de hierna genoemde links het nieuwe ‘Vergoedingenoverzicht Mesologie 2019’, alsmede een overzicht met verzekeraars, die Mesologie in 2019 blijven vergoeden.

Overstappen naar een andere Zorgverzekeraar?

In de Formule 1 noemen ze het ‘Silly Season’. Hoe het in verzekeringsland wordt genoemd, weet ik niet… In ieder geval kan er op dit moment weer van ‘stoeltjes’ geruild worden. Tot eind dit jaar heeft u de tijd om  na te denken, te berekenen en af te wegen of u van zorgverzekeraar wilt veranderen. Deze website kan u mogelijk bij deze afweging helpen: Zorgwijzer.

Bij de vergelijking ben ik uitgegaan van vergoedingen voor Mesologie, maar u kunt uiteraard ook andere selecties maken om uw besluit te onderbouwen.

Tarieven en vergoedingen 2018

Met ingang van 1 januari 2018 zal het tarief voor een mesologisch consult € 95,00 per consult gaan bedragen. Van dit bedrag krijgt u afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering een (gedeelte) vergoed.

Met ingang van 1 januari 2018 zullen een aantal verzekeraars mogelijk wederom de vergoedingen voor hun aanvullende verzekeringen aanpassen. Zodra de vergoedingen voor 2018 bekend zijn, zal ik op mijn website een link met een overzicht plaatsen. Over het algemeen zullen deze gegevens medio december bekend worden.

Tarieven en vergoedingen 2017

Goed nieuws: ook in 2017 zal mijn tarief voor een mesologisch consult niet veranderen en gehandhaafd blijven op € 90,00 per consult. Van dit bedrag krijgt u afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering een (gedeelte) vergoed.

Met ingang van 1 januari 2017 zullen een aantal verzekeraars echter wederom de vergoedingen voor hun aanvullende verzekeringen aanpassen. Een indicatie van de vergoeding van uw zorgverzekeraar kunt u hier bekijken: Vergoedingen Mesologie 2017.

Vraag de hoogte van uw vergoeding ook altijd bij uw eigen verzekeraar na!

Tarieven en vergoedingen 2015

De tarieven voor een mesologisch consult zullen ook per 1 januari 2015 niet veranderen en gehandhaafd blijven op € 90,00 per consult, inclusief 21% B.T.W. Van dit bedrag krijgt u afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering een (gedeelte) vergoed.

Met ingang van 1 januari 2015 hebben een aantal verzekeraars wederom de vergoedingen voor hun aanvullende verzekeringen aangepast. Een indicatie van de vergoeding van uw zorgverzekeraar kunt u hier bekijken: Vergoedingen Mesologie 2015.
Vraag de hoogte van uw vergoeding ook altijd bij uw eigen verzekeraar na!