Algemeen

Interview voor Academie voor Mesologie

.

Eind juni heeft Maaike Smittenaar van ‘bij zinnen‘ mij geïnterviewd voor de Academie voor Mesologie, om zo aankomend mesologen te interessen in mijn fantastische beroep. Het was een prettig en bruisend gesprek. Mocht je het leuk vinden om dit interview terug te lezen, dan kan dat via deze link

Preventiemaatregelen in verband met Coronavirus

Vanaf 11 mei mag ik als Mesoloog gelukkig weer aan de slag!

Door het RBCZ (de koepelorganisatie waarbij ik ben aangesloten) is met de overheid een protocol afgestemd en zijn in de praktijk extra voorzorgsmaatregelen genomen, waarbij ieders gezondheid de hoogste prioriteit heeft. 

De ’spelregels’ die door onze beroepsvereniging met de overheid zijn overeengekomen, zijn via deze link te lezen. In de herinnering, die ik voorafgaand aan iedere afspraak per e-mail toestuur, zullen deze spelregels eveneens ter kennisgeving worden meegestuurd. 

Heeft u een afspraak met mij gepland?
Dan wordt u dringend verzocht om deze informatie voorafgaand aan uw afspraak te lezen en de spelregels te respecteren. 

Als ik zelf ziekteverschijnselen mocht gaan vertonen, gaan geplande afspraken vanzelfsprekend niet door en worden deze per direct geannuleerd. Ik zal de betrokkenen daarop zo spoedig mogelijk een voorstel doen voor het plannen van een vervangende afspraak.

Indien de richtlijn van het RIVM wordt aangepast en dit consequenties heeft voor geplande afspraken, dan worden betrokkenen daar zo snel mogelijk over geïnformeerd. 

Lidmaatschap VBAG

Goed nieuws; om de dekking voor vergoedingen via de aanvullende verzekeringen zo breed mogelijk te houden, is Patricia met ingang van 1 november 2019 als lid geaccepteerd van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze).

Vanaf 25 mei is de nieuwe privacy wet van toepassing

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden, die per 25 mei 2018 gepaard gaan met de invoering van de privacy wet (Algemene verordening gegevensbescherming – AVG), zult u bij uw eerstvolgende afspraak worden gevraagd om schriftelijk aan te geven dat uw kennis heeft genomen van de gegevens, die uw therapeut opslaat voor de uitoefening van haar beroep en hier schriftelijk mee in te stemmen.

Wilt u zich voorafgaand aan uw afspraak alvast verdiepen in de gegevens, die worden opgeslagen naar aanleiding van uw mesologische behandeling, dan kunt u dit hier lezen.

#byebyefacebook

Wat een dilemma, al dat gedoe met Facebook…

Ik dacht door geen persoonlijke dingen (meer) op Facebook te plaatsen, dat het wel meeviel met het verzamelen van privacy gevoelige gegevens. Maar, het verzamelen van persoonlijke gegevens en het gebruik/misbruik daarvan blijkt véél verder te gaan… Door alleen al op het internet te surfen en websites te bezoeken, worden gegevens verzameld over interesses en soms zelfs op eigen initiatief van bedrijven (en verzekeraars) doorgestuurd naar Facebook. Hiermee worden profielen gemaakt, waardoor je in al je ‘zoekopdrachten’ steeds gerichtere informatie te zien krijgt, waarmee jij (als individu) bewust te beïnvloeden bent…

Toen me dat duidelijk werd, heb ik meteen de Facebook-knop van mijn website gehaald. Ik wil Facebook niet faciliteren in het verzamelen van informatie. Het is een druppel op een gloeiende plaat, ik weet het. En er zijn meer grote bedrijven, die op vergelijkbare manieren werken, maar het is een begin.

Nadat ik eind vorig jaar al had besloten om mijn persoonlijke FB van mijn telefoon te halen en FB op mijn ipad ergens achteraf in een folder had geplaatst, is mijn gebruik van FB drastisch afgenomen. Na alle commotie van afgelopen dagen/weken heb ik besloten om mijn persoonlijke FB-pagina volledig te verwijderen. Doordat deze gekoppeld is aan mijn zakelijk FB-pagina, wordt tegelijkertijd mijn FB-pagina van Mesoforte door Facebook zelf verwijderd. Dat besef hield me eerst nog tegen, maar over die drempel ben ik inmiddels heen. Voor mij was het antwoord op de vraag “Wil ik verworden tot een verzameling data, of proberen beschikking te houden om mijzelf als individu, met de vrijheid om van inzichten te veranderen en mijn interesses aan te passen?” duidelijk. Nee dus. Ik wil geen verzameling data worden. En ja, ik wil vrij zijn om mijn gedachten, interesses, etc. aan te passen en zelf te bepalen wat mijn privacy inhoud.

Voorlopig hou ik mijn Mesoforte-account op Instagram nog in stand. Ik weet het…, Instagram is ook van Facebook. Instagram wordt op dit moment (voor zover bekend, nog) niet gebruikt voor tracking pixels. Als ook dat gaat gebeuren, zal ik ook Instagram verlaten.

Dank voor jullie betrokkenheid en reacties op mijn berichten op Facebook. Wellicht tot ziens op Instagram, in de praktijk of elders.

En fijne dag, geniet van de lente, je vrijheden en elkaar!

Overstappen naar een andere Zorgverzekeraar?

In de Formule 1 noemen ze het ‘Silly Season’. Hoe het in verzekeringsland wordt genoemd, weet ik niet… In ieder geval kan er op dit moment weer van ‘stoeltjes’ geruild worden. Tot eind dit jaar heeft u de tijd om  na te denken, te berekenen en af te wegen of u van zorgverzekeraar wilt veranderen. Deze website kan u mogelijk bij deze afweging helpen: Zorgwijzer.

Bij de vergelijking ben ik uitgegaan van vergoedingen voor Mesologie, maar u kunt uiteraard ook andere selecties maken om uw besluit te onderbouwen.

Verkeershinder praktijk Breda

Op dit moment wordt er flink gebouwd in, op en rond het Centraal Station van Breda. Dit heeft de komende maanden direct gevolgen voor de bereikbaarheid van Breda Noord en met name voor de Belcrum. De praktijk aan de Zwaluwstraat ligt midden in de Belcrum, waardoor u bij een bezoek aan deze praktijk mogelijk óók hinder ondervindt van deze werkzaamheden.

Tot medio april 2014 zal de oude Trambrug worden vervangen en verhoogd, wat invloed heeft op verkeer via de Academiesingel van en naar het centrum van Breda. Meer informatie over deze werkzaamheden kunt u vinden op de volgende websites: trambrugbreda.nl en www.viabreda.nl.

Mesologie in Breda

Met ingang van 1 mei 2013 start Patricia van Houten met Mesoforte eveneens een praktijk voor mesologie in Breda (Zwaluwstraat 29). Op dit moment wordt er hard gewerkt om alles op tijd op orde te hebben. Afspraken kunnen al ingepland worden!

Mesoforte Mesologie Breda

Mesologie in Gezondheidscentrum Oosterhout

Met ingang van 1 februari 2013 wordt het team van artsen en therapeuten in het Gezondheidscentrum Oosterhout (GCO) uitgebreid met mesologie. Vanaf die datum zal Patricia van Houten wekelijks op vrijdag in het GCO werkzaam zijn.

Heeft u een lichamelijke klacht?
Of wilt u weten bij welke leefstijl uw unieke lijf het meest gebaat is?
Maak een afspraak of geef u kosteloos op voor een oriëntatiegesprek van circa 10 minuten.
Ontdek of mesologie iets voor u kan betekenen!

Kijk voor meer informatie over het Gezondheidscentrum Oosterhout op: www.gezondheidscentrumoosterhout.nl