Vanaf 11 mei mag ik als Mesoloog gelukkig weer aan de slag!

Door het RBCZ (de koepelorganisatie waarbij ik ben aangesloten) is met de overheid een protocol afgestemd en zijn in de praktijk extra voorzorgsmaatregelen genomen, waarbij ieders gezondheid de hoogste prioriteit heeft. 

De ’spelregels’ die door onze beroepsvereniging met de overheid zijn overeengekomen, zijn via deze link te lezen. In de herinnering, die ik voorafgaand aan iedere afspraak per e-mail toestuur, zullen deze spelregels eveneens ter kennisgeving worden meegestuurd. 

Heeft u een afspraak met mij gepland?
Dan wordt u dringend verzocht om deze informatie voorafgaand aan uw afspraak te lezen en de spelregels te respecteren. 

Als ik zelf ziekteverschijnselen mocht gaan vertonen, gaan geplande afspraken vanzelfsprekend niet door en worden deze per direct geannuleerd. Ik zal de betrokkenen daarop zo spoedig mogelijk een voorstel doen voor het plannen van een vervangende afspraak.

Indien de richtlijn van het RIVM wordt aangepast en dit consequenties heeft voor geplande afspraken, dan worden betrokkenen daar zo snel mogelijk over geïnformeerd. 

Share Button
Posted in: Algemeen.
Last Modified: September 24, 2020