Algemene Voorwaarden

.

Als gevolg van de per 1 januari 2017 geïntroduceerde Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geadviseerd om tevens als mesoloog algemene voorwaarden toe te passen.

Ik wil u vragen deze algemene voorwaarden te lezen. Aanvang van de behandeling wil automatisch zeggen, dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

De algemene voorwaarden zijn hier te lezen: Algemene Voorwaarden Mesoforte.

Share Button