Met ingang van 1 januari 2018 zal het tarief voor een mesologisch consult € 95,00 per consult gaan bedragen. Van dit bedrag krijgt u afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering een (gedeelte) vergoed.

Met ingang van 1 januari 2018 zullen een aantal verzekeraars mogelijk wederom de vergoedingen voor hun aanvullende verzekeringen aanpassen. Zodra de vergoedingen voor 2018 bekend zijn, zal ik op mijn website een link met een overzicht plaatsen. Over het algemeen zullen deze gegevens medio december bekend worden.

Share Button